Các hình thức hành nghề của đấu giá viên

Ngày hỏi:26/11/2020

Cho hỏi theo quy định pháp luật thì hành nghề đấu giá viên thực hiện theo mấy hình thức? Cụ thể là hình thức nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định như sau:

1. Đấu giá viên hành nghề theo các hình thức sau đây:

a) Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản;

c) Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Trên đây là 03 hình thức mà đấu giá viên hành nghề theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.