Thời gian giải quyết xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư bao lâu?

Ngày hỏi:26/11/2020

Khi nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định để xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho Sở Tư pháp thì bao lâu sẽ được cấp chứng chỉ? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 có quy định:

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sơ Tư pháp sẽ làm các thủ tục nêu trên và gửi hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.