40 tuổi có được làm hòa giải viên thương mại vụ việc hay không?

Ngày hỏi:28/11/2020

Tôi muốn hỏi trường hợp người 40 tuổi rồi thì có đủ tiêu chuẩn làm hòa giải viên thương mại vụ việc hay không? Cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn làm hòa giải viên thương mại vụ việc như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;

- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;

- Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

Theo đó thì pháp luật không giới hạn độ tuổi trở thành hòa giải viên thương mại vụ việc. Nếu bạn 40 tuổi nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn nêu trên thì hoàn toàn có thể làm hòa giải viên thương mại vụ việc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.