Chủ tịch nước tán thành thì Hiến pháp được sửa đổi?

Ngày hỏi:19/11/2020

Quy định pháp luật hiện hành thì khi Chủ tịch nước tán thành thì Hiến pháp sẽ được sửa đổi có phải không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp.

Quốc hội quyết định làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Như vậy, Việc sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành không phải phụ thuộc vào Chủ tịch nước.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.