Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa theo quy định mới?

Ngày hỏi:17/11/2020

Em muốn hỏi về thời điểm thành lập hóa đơn đối với bán hàng hóa theo quy định mới nhất. Nhờ anh chị hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 1/7/2022) quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.