Điều kiện thành lập của ngân hàng mô

Ngày hỏi:14/11/2020

Cho tôi hỏi theo quy định pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người thì ngân hàng mô được thành lập phải đáp ứng điều kiện gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 quy định như sau:

- Có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự theo quy định tại khoản 6 Điều này;

- Người quản lý chuyên môn của ngân hàng mô phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Cụ thể tại Khoản 6 điều này có hướng dẫn Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô. Đồng thời về tiêu chuẩn người quản lý chuyên môn tại Khoản 4 điều này như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học y, dược hoặc chuyên ngành sinh học, hóa học;

- Có thời gian công tác từ ba năm trở lên tại các cơ sở y tế hoặc chuyên ngành sinh học, hoá học;

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có đủ sức khỏe hành nghề;

- Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn theo bản án, quyết định của Toà án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trên đây là những điều kiện để thành lập ngân hàng mô theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.