Thời gian không làm việc trong năm có được tính để khấu trừ thuế không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Cho mình hỏi mình tự quyết toán thuế năm 2019. Trong năm 2019 mình chỉ chịu thu nhập ở 1 công ty cũ từ tháng 1/2019 tới 3/2019 (3 tháng khoảng 45 triệu). Vậy bạn cho mình hỏi trường hợp mình khi quyết toán thuế thì tổng khấu trừ bản thân của là 3 tháng * 9 triệu hay là 12*9 triệu vậy bạn. Rất mong bạn hồi âm.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định:

- Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Như vậy, trong năm 2019 bạn chỉ chịu thu nhập ở 1 công ty cũ từ tháng 1/2019 tới 3/2019 (3 tháng khoảng 45tr). Trường hợp khi quyết toán thuế thì tổng khấu trừ bản thân sẽ được tính trên mức khấu trừ của 1 năm là 12*9tr=108 triệu/năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.