Xây dựng nhà ở thương mại thì có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Theo pháp luật quy định đối với dự án đầu tư để xây dựng nhà ở thương mại thì có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không? Về chính sách ưu đãi đầu tư.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Như vậy, có thể thấy dự án đầu tư để xây dựng nhà ở thương mại thì không được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin