Cá nhân thuộc đối tượng miễn và giảm tiền sử dụng đất xử lý thế nào?

Ngày hỏi:13/11/2020

Tôi đang thắc mắc, một cá nhân thuộc đối tượng miễn và giảm tiền sử dụng đất thì xử lý thế nào? Liệu trong trường hợp đó miễn hay là giảm? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất.

Như vậy, trường hợp trên của bạn có thể thấy thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định thì được miễn tiền sử dụng đất.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin