Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất hay không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Không rõ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất hay không? Doanh nghiệp đó xây dựng dự án nhà ở dùng để bán.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1c Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng như sau:

- Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

+ Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

+ .............

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Như vậy, trường hợp trên khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin