Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì có được mang đi thế chấp?

Ngày hỏi:12/11/2020

Luật sư cho em hỏi đơn vị được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, không rõ là mình có được mang đất này đi thế chấp không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì không có quyền thế chấp quyền sử dụng đất.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin