Ai có quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Ngày hỏi:08/11/2020

Theo như em được biết vừa có nghị định hướng dẫn luật khiếu nại. Vậy ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập? Xin được hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 14 Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của viên chức do mình quản lý trực tiếp.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới đã giải quyết mà còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không có đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp thì người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

- Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Trên đây là nội dung về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới nhất.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.