Hội thẩm nhân dân bị vấn đề về sức khỏe thì vẫn không bị bãi nhiệm

Ngày hỏi:06/11/2020

Theo quy định pháp luật thì đối với sức khỏe của Hội thẩm nhân dân không được đảm bảo thì có đồng nghĩa việc bãi nhiệm không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 90 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định như sau:

- Hội thẩm có thể được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe hoặc lý do chính đáng khác.

- Hội thẩm bị bãi nhiệm khi có vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc có hành vi vi phạm pháp luật không còn xứng đáng làm Hội thẩm.

Như vậy, trường hợp không đảm bảo vì lý do sức khỏe thì có thể bị miễn nhiệm chứ không áp dụng hình thức bãi nhiệm trong trường hợp trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.