Ngoài việc để trừng trị thì hình phạt đặt ra nhằm mục đích gì?

Ngày hỏi:26/10/2020

Tôi được biết khi phạm tội trong bộ luật hình sự sẽ bị áp dụng hình phạt khác nhau với mục đích để trừng trị và răn đe. Như vậy ngoài những mục đích đó thì còn có mục đích nào khác không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 31 Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau:

Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Như vậy, căn cứ từ quy định trên ngoài việc trừng trị thì mục đích của hình phạt còn là giáo dục cũng như phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.