Có được góp vốn bằng yên Nhật (JPY) không?

Ngày hỏi:17/10/2020

Hiện tại, công ty chúng tôi có làm ăn với người Nhật Bản. Nay do nhu cầu công ty và tài chính lớn nên muốn góp vốn bằng yên Nhật vào công ty cổ phần có được không? Quy định pháp luật mới như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về tài sản góp vốn như sau:

- Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

- Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể góp vốn bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Do đó có thể góp vốn bằng yên Nhật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin