Bị cáo có được từ chối Luật sư bào chữa cho mình không?

Ngày hỏi:16/10/2020

Tôi muốn hỏi là trường hợp người thân thích mời Luật sư bào chữa cho bị cáo, tuy nhiên sau đó bị cáo này từ chối việc bào chữa của Luật sư. Như vậy, trong trường hợp này bị cáo có quyền đó hay không? Bị cáo đã đủ 18 tuổi và có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1a Điều 77 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau:

- Những người sau đây có quyền từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa:

+ Người bị buộc tội;

+ Người đại diện của người bị buộc tội;

+ Người thân thích của người bị buộc tội.

Mọi trường hợp thay đổi hoặc từ chối người bào chữa đều phải có sự đồng ý của người bị buộc tội và được lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này.

Mà theo Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

Như vậy, bị cáo chính là người bị buộc tội trong vụ án hình sự và đương nhiên họ có quyền từ chối người bào chữa cho mình.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.