Được miễn án phí có phải làm hồ sơ đề nghị hay không?

Ngày hỏi:14/10/2020

Tôi thuộc trường hợp được miễn án phí. Vậy xin hỏi tôi có cần phải làm hồ sơ đề nghị hay không? Hay Tòa án tự động miễn cho tôi? Nếu phải làm hồ sơ đề nghị thì hồ sơ bao gồm những gì? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có quy định:

Người đề nghị được miễn, giảm tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án thuộc trường hợp quy định tại Điều 12, Điều 13 của Nghị quyết này phải có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm.

Mà Điều 12 Nghị quyết này quy định về các trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án.

Như vậy trường hợp được miễn án phí thì phải có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn án phí.

Hồ sơ đề nghị phải có:

- Đơn đề nghị miễn án phí (Đơn đề nghị miễn án phí phải có các nội dung sau đây: Ngày, tháng, năm làm đơn; Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn; Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm).

- Tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn án phí.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin