05 chuyên ngành để được trở thành đấu giá viên

Ngày hỏi:09/10/2020

Cho hỏi, học chuyên ngành nào thì sau này ra trường thì có thể trở thành đấu giá viên? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định về tiêu chuẩn đấu giá viên như sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng.

Như vậy nếu muốn trở thành đấu giá viên thì bạn phải học các chuyên ngành sau: Luật, Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.