Ngoài việc tham gia xét xử vụ án thì Hội thẩm nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Ngày hỏi:09/10/2020

Đối với một vụ án hành chính thì với tư cách là một Hội thẩm nhân dân, ngoài quyền tham gia xét xử thì họ còn có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 39 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội thẩm nhân dân như sau:

- Nghiên cứu hồ sơ vụ án.

- Đề nghị Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hành chính ra quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền.

- Tham gia Hội đồng xét xử vụ án hành chính.

- Tiến hành hoạt động tố tụng và ngang quyền với Thẩm phán khi biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

Như vậy, ngoài việc tham gia Hội đồng xét xử thì Hội thẩm nhân dân còn có nhiệm vụ và quyền lợi như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.