Hội thẩm nhân dân có được tiến hành xét xử vụ án không?

Ngày hỏi:01/10/2020

Trong lĩnh vực tố tụng hình sự thì đối với Hội thẩm nhân dân có quyền tiến hành xét xử vụ án hay không? Hay chỉ thuộc thẩm quyền của Chủ tọa phiên tòa?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 46 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau:

- Hội thẩm được phân công xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa;

+ Tiến hành xét xử vụ án;

+ Tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

Như vậy, đối với Hội thẩm nhân dân vẫn có quyền tiến hành xét xử vụ án hình sự theo quy định pháp luật nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.