Trường giáo dưỡng liệu có phải là trường chuyên biệt hay không?

Ngày hỏi:30/09/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì trường chuyên biệt bao gồm những trường nào? Và trường giáo dưỡng có phải là trường chuyên biệt hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4d Điều 4 Thông tư 12/2011/TT-BDGĐT quy định như sau:

4. Các trường chuyên biệt gồm:

a) Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú;

b) Trường chuyên, trường năng khiếu;

c) Trường dành cho người tàn tật, khuyết tật;

d) Trường giáo dưỡng.

Trên đây là những trường thuộc trường chuyên biệt và trong đó trường giáo dưỡng vẫn thuộc trường hợp nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.