Viên chức nghỉ việc riêng có được hoãn xử lý kỷ luật hay không?

Ngày hỏi:25/09/2020

Tôi muốn biết về trường hợp một viên chức nghỉ việc riêng có sự chấp thuận của cấp trên, nhưng người đó vi phạm trong công tác. Trường hợp đó có được lùi lại việc xem xét kỷ luật hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp nghỉ việc riêng được chấp thuận cấp có thẩm quyền thì chưa xem xét xử lý kỷ luật.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin