Trẻ em vi phạm pháp luật có thuộc vào đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không?

Ngày hỏi:25/09/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì trẻ em vi phạm pháp luật có thuộc vào đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1e Điều 10 Luật trẻ em 2016 quy định như sau:

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm các nhóm sau đây:

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ;

+ Trẻ em bị bỏ rơi;

+ Trẻ em không nơi nương tựa;

+ Trẻ em khuyết tật.

+ Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;

+ Trẻ em vi phạm pháp luật.

Như vậy, đối tượng thuộc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm trong đó là trẻ em vi phạm pháp luật.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin