Kinh phí đảm bảo thi hành án hình sự do ai chi trả?

Ngày hỏi:25/09/2020

Đối với pháp nhân thương mại khi thi hành án hình sự, để đảm bảo cho việc thi hành thì ngân sách chi trả lấy từ đâu?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 55/2020/NĐ-CP quy định như sau:

1. Kinh phí bảo đảm thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do ngân sách nhà nước chi trả.

2. Kinh phí thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại của cơ quan thi hành án hình sự được dự toán trong nguồn kinh phí phục vụ công tác thi hành án hình sự hằng năm.

3. Kinh phí thực hiện các hoạt động thi hành án đối với pháp nhân thương mại của các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại được dự toán, quyết toán vào kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan đó.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin