Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải đóng tiền sử dụng đất thế nào?

Ngày hỏi:25/09/2020

Tôi muốn chuyển 300m2 đất nông nghiệp sang đất ở để xây nhà thì phải đóng tiền sử dụng đất như thế nào? Đất nông nghiệp này do Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất từ năm 1990 tới nay. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định:

Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, số tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin