Hóa đơn ghi sai thông tin địa chỉ của người bán hàng có được khấu trừ thuế GTGT không?

Ngày hỏi:18/09/2020

Tôi muốn hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tôi có xuất 1 hóa đơn nhưng không may lại ghi sai địa chỉ của người bán, như vậy thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp sau đây cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Như vậy hóa đơn ghi không đúng địa chỉ của người bán dẫn đến không xác định được người bán thì sẽ không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.