Học viện Tư pháp thì có đào tạo nghề công chứng không?

Ngày hỏi:18/09/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì đơn vị nào đào tạo nghề công chứng? Tôi được biết tại Học viện Tư pháp có đào tạo nghề Luật sư nhưng không biết có đào tạo nghề công chứng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định như sau:

1. Cơ sở đào tạo nghề công chứng theo quy định tại Điều 9 của Luật công chứng là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

2. Chương trình khung đào tạo nghề công chứng do Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Như vậy, theo quy định thì Học viện Tư pháp tổ chức đào tạo nghề công chứng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin