Thuốc lá điếu có phải do Nhà nước định giá không?

Ngày hỏi:11/09/2020

Tôi có thắc mắc này mong Ban biên tập giải đáp giúp. Giá thuốc lá điếu sản xuất trong nước là do Nhà nước định giá phải không hay do nhà sản xuất định giá?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điểm d Khoản 3 Điều 19 Luật giá 2012 có quy định:

“d) Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với:

- Sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước;”

Định giá tối đa hoặc tối thiểu là một trong ba hình thức định giá mà hàng hóa do Nhà nước định giá theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Cho nên có thể nói rằng giá thuốc lá điếu sản xuất trong nước là do Nhà được định giá với hình thức định giá là giá tối đa hoặc giá tối thiểu.

Căn cứ vào giá tối đa, giá tối thiểu mà Nhà nước quy định mà nhà sản xuất, kinh doanh thuốc lá điếu điều chỉnh giá cả sao cho phù hợp với giá Nhà nước quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.