Quy định về việc quản lý hàng mẫu tại cửa hàng miễn thuế?

Ngày hỏi:07/09/2020

Tại các cửa hàng miễn thuế thì việc quản lý hàng mẫu được thực hiện như thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2020) quy định về việc quản lý hàng mẫu tại cửa hàng miễn thuế như sau:

Hàng hóa là hàng mẫu, hàng dùng thử đưa vào cửa hàng miễn thuế cho khách mua hàng dùng thử (giấy thử mùi nước hoa, rượu, mỹ phẩm, nước hoa,...), túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế cho khách mua hàng, doanh nghiệp thực hiện quản lý riêng hàng hóa này, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phải báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

Như vậy thì hàng mẫu tại cửa hàng miễn thuế được quản lý riêng, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phải báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 24 Nghị định 100/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2020).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.