Quy định về thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

Ngày hỏi:07/09/2020

Đối với những hàng hóa được bán tại cửa hàng miễn thuế, thời gian lưu giữ những mặt hàng này là bao lâu? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2020) quy định về hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:

Thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Dẫn chiếu đến Điểm a Khoản 2 Điều 47 Luật Hải quan 2014 thì hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan.

- Thời hạn lưu giữ hàng hóa không quá 12 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan.

- Trường hợp có lý do chính đáng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế gia hạn một lần không quá 12 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.