Cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập

Ngày hỏi:04/09/2020

Đơn vị tôi là một trung tâm nghiên cứu khoa học do trường Đại học y tế Công cộng thành lập năm 2001. Hiện nay, đơn vị tôi đang chuẩn bị tiến hành chuyển sang phương thức tự chủ hoạt động, tự chủ tài chính. Vậy xin hỏi đơn vị tôi có được áp dụng theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP hay không? Nếu không thì đơn vị tôi phải áp dụng theo quy định nào? Mong nhận được phản hồi sớm. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 54/2016/NĐ-CP có quy định:

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập do các cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 12 Luật khoa học và công nghệ.

Cụ thể:

- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương theo thẩm quyền;

Như vậy trường hợp đơn vị của bạn không được áp dụng theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP. Quy định cơ chế tự chủ của Trung tâm nghiên cứu khoa học sẽ do Trường Đại học Y tế cộng đồng quyết định thành lập thì cũng do Trường này ban hành Quy chế tự chủ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Khoa học "