Hàng tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế khi làm thủ tục tạm nhập có phải kiểm tra chất lượng không?

Ngày hỏi:04/09/2020

Cho tôi hỏi về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa tạm nhập khẩu để đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế thì có phải kiểm tra chất lượng khi làm thủ tục tạm nhập không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2020) quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:

Hàng hóa tạm nhập khẩu đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế không phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm thủ tục tạm nhập khẩu. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy hàng tạm nhập khẩu đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế không phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm thủ tục tạm nhập khẩu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.