Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày hỏi:07/09/2020

Về việc kinh doanh hàng miễn thuế: Xin hỏi về trình tự cấp phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định mới nhất?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2020) quy định về trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế như sau:

- Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Bộ Công Thương;

- Thời gian cấp phép

Trong thời hạn 10 ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá cho doanh nghiệp để kinh doanh hàng miễn thuế. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Công Thương có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương) kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ (hình thức thông báo bằng văn bản, fax, email, điện thoại,...).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.