Chi tiết hồ sơ cấp phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày hỏi:04/09/2020

Sắp tới Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực pháp luật. Trường hợp muốn nhập khẩu thuốc lá về để kinh doanh hàng miễn thuế thì phải làm hồ sơ thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 100/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2020) quy định về hồ sơ cấp phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế gồm có:

- Công văn của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đề nghị cho phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế theo Mẫu số 03/CV Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 100/2020/NĐ-CP: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.

Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp phép lần đầu phải nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế: 01 bản sao;

- Báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá từ đầu năm đến thời điểm đề nghị cấp phép, có xác nhận của Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo Mẫu số 04/BCNKTKTL Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 100/2020/NĐ-CP: 01 bản chính.

Trên đây là hồ sơ cấp phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.