Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ky hôn phải có những nội dung nào?

Ngày hỏi:31/08/2020
Đơn thuận tình ly hôn thường được mua tại các Tòa án. Vậy trường hợp vợ chồng tôi tự soạn mẫu đơn này ở nhà thì Tòa án sẽ căn cứ vào đâu để coi đơn này là hợp lệ?
 
 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 396 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn như sau:
Vợ, chồng yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải có đơn yêu cầu. Đơn phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này.
Dẫn chiếu đến Khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải có các nội dung chính sau đây:

- Ngày, tháng, năm làm đơn;
- Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

- Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

- Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

- Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

- Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Như vậy, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải đảm bảo các nội dung theo quy định nêu trên. Tòa án sẽ căn cứ vào quy định này để xem xét đơn có hợp lệ hay không.
Trân trọng!
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.