Có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng?

Ngày hỏi:31/08/2020

Công ty tôi thực hiện chương trình khuyến mại, khi khách hàng trúng thưởng thì công ty có phải khấu trừ thuế TNCN của khách hàng trước khi trả thưởng hay không? Nhờ anh chị hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điểm b Khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Theo Điểm g Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.

Như vậy, trước khi trả thưởng cho người trúng thưởng thì công ty bạn có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.