Phó giám đốc sẽ không được ký báo cáo kiểm toán

Ngày hỏi:27/08/2020

Pháp luật quy định như thế nào về việc ký báo cáo kiểm toán, liệu trong thủ tục này phó giám đốc có quyền ký không? Quy định cụ thể tại văn bản nảo?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2a Điều 48 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định:

-  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với kiểm toán viên thực hiện một trong các hành vi sau:

+ Ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề.

Như vậy, kiểm toán viên hành nghề là người ký báo cáo kiểm toán, chứ không thuộc thẩm quyền phó giám đốc, trường hợp vi phạm phạt tới 20 triệu đồng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin