Công chứng VB phân chia di sản mà có căn cứ cho rằng việc để lại và việc hưởng di sản là không đúng pháp luật bị phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:27/08/2020

Theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay, thì mức xử phạt đối với công chứng viên có hành vi công chứng VB thỏa thuận phân chia di sản mà có căn cứ cho rằng việc để lại và việc hưởng di sản là không đúng pháp luật thì sẽ là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 13 Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì đối với công chứng viên có hành vi công chứng VB thỏa thuận phân chia di sản mà có căn cứ cho rằng việc để lại và việc hưởng di sản là không đúng pháp luật thì sẽ bị xử phạt lên đến 15 triệu đồng, cụ thể mức phạt như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

e) Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà có căn cứ cho rằng việc để lại di sản hoặc việc hưởng di sản là không đúng pháp luật ngoài trường hợp quy định tại các điểm d và đ khoản này;”

Ngoài ra, đối với hành vi trên, có bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên đến 03 tháng, được quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định này, cụ thể như sau:

“Tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay, đối với công chứng viên có hành vi công chứng VB thỏa thuận phân chia di sản mà có căn cứ cho rằng việc để lại và việc hưởng di sản là không đúng pháp luật thì có thể bị xử phạt lên đến 15.000.000 đồng và bị tước thẻ công chứng viên đến 03 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.