Đối với cá nhân bao gồm những danh hiệu thi đua nào?

Ngày hỏi:25/08/2020

Tôi là Long, làm công tác đòan tại địa phuơng, tôi có biết những danh hiệu liên quan đến tập thể như: Đơn vị tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc còn theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng danh hiệu cá nhân bao gồm những danh hiệu nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 20 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 quy định như sau:

- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:

+ "Chiến sĩ thi đua toàn quốc";

+ Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

+ "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến".

Trên đây là danh hiệu thi đua đối với cá nhân theo quy định về Luật thi đua, Khen thuởng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.