Điều kiện để đạt Học sinh Tiên tiến?

Ngày hỏi:21/08/2020

Ban tư vấn cho em hỏi: Nếu như học kì I và cả học kì II, em đều là học sinh trung bình nhưng cả năm điều trên 5.0. Như vật thì em có được học sinh khá không ạ? Em xin cảm ơn! 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Để đủ điều kiện đạt học sinh loại Khá (học sinh tiên tiến) cả năm thì theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT thì bạn phải đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

Theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT thì có quy định đối với xếp loại học lực loại khá như sau: 

- Điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6.5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6.5 trở lên;

- Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5.0;

- Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. 

Do đó, nếu bạn muốn đạt Học sinh Khá (Học sinh Tiên Tiến) cả năm thì phải đạt điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6.5 trở lên;

Nếu bạn là học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6.5 trở lên” và điểm trung bình của các môn không được dưới 5.0.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin