Nhận diện được tính bất hợp pháp của quyết định ký luật buộc thôi việc công chức

Ngày hỏi:21/08/2020

Xin chào. Cho tôi hỏi khi công chức bị kỷ luật kỷ luật buộc thôi việc áp dụng buộc thôi việc tại cơ quan của nhà nước thì làm thế nào để nhận diện được tính bất hợp pháp của quyết định? Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 34/2011/NĐ-CP thì đối với hình thức kỷ luật là buộc thôi việc, chỉ được áp dụng đối với công chức có các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

- Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;

- Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Ngoài ra, tính bất hợp pháp đối với quyết định kỷ luật công chức còn xảy ra nếu quyết định đó được ban hành không đúng với thẩm quyền theo Điều 15 Nghị định 34/2011/NĐ-CP hoặc việc xử lý kỷ luật đối với công chức đó không thực hiện theo quy trình xử lý kỷ luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.