Được nhập học lớp 1 khi 8 tuổi

Ngày hỏi:21/08/2020

Trẻ em vào lớp 1 khi 6 tuổi. Nhưng con mình bị khuyết tật ở chân, có giám định khuyết tật, sức khỏe yếu hơn các bạn khác nữa, bây giờ con mình 8 tuổi mới đăng ký học lớp 1 có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT (sửa đổi Điều 40 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT) quy định về độ tuổi của học sinh tiểu học như sau:

- Tuổi của học sinh tiểu học từ sáu đến mười bốn tuổi (tính theo năm).

- Tuổi vào học lớp một là sáu tuổi; trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi.

Theo quy định này thì trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 07 đến 14 tuổi. Như vậy con bạn bị khuyết tật thì có thể vào lớp 1 khi bé 8 tuổi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.