Được bằng khen của Hội đồng khen thưởng có được giảm thời gian cai nghiện không?

Ngày hỏi:19/08/2020

Bạn tôi đang ở trại cai nghiện, vừa rồi có hội thi kỷ niệm ngày thành lập trại giam nên bạn tôi có tham gia phong trào nhiệt tình và được bằng khen của Hội đồng khen thưởng. Vậy cho tôi hỏi bạn tôi có được giảm thời hạn còn lại trong cơ sở cai nghiện không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Học viên đã chấp hành một nửa thời hạn quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

- Học viên có tiến bộ rõ rệt là người nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy trình cai nghiện tại cơ sở, tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của cơ sở và được Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi tắt là Hội đồng) công nhận.

- Học viên lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc khen thưởng; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động, sản xuất, được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của Công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên;

Như vậy, trường hợp bạn của bạn nếu đã chấp hành một nửa thời hạn quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng như có bằng khen của Hội đồng khen thưởng thì sẽ được giảm thời hạn còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.