Về giấy tờ chứng minh thời gian cư trú ở Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày hỏi:21/02/2012

Anh T là sinh viên Lào đang theo học tại Đại học Huế, hỏi: Pháp luật quốc tịch Việt Nam có quy định điều kiện về thời gian cư trú tại Việt Nam là một trong những điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam không? Để chứng minh về thời gian cư trú thì cần giấy tờ gì?

Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế xin trả lời như sau:
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam thì điều kiện “Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam” là một trong những điều kiện để được xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam.
Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam (từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam) và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú.
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP thì bạn phải nộp bản sao thẻ thường trú trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam để chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam.
Như vậy, một trong những điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam là thời gian thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam. Giấy tờ để chứng minh thời gian thường trú là thẻ thường trú do cơ quan công an có thẩm quyền cấp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.