Xã không cấp giấy chứng nhận độc thân cho người đã chết có đúng luật?

Ngày hỏi:14/08/2020
Mẹ em mất do tai nạn, em đang làm thủ tục nhận lại di sản và cần xác nhạn tình trạng hôn nhân của mẹ khi còn sống. Tại mẹ và ba không có đăng kí kết hôn. Khi em xuống ủy ban thì ở đó bảo không cấp giấy xác nhận độc thân cho người mất. Như vậy có đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định:

- Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

- Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Theo các quy định nêu trên thì người yêu cầu xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình. Do đó thì người chết không thể trực tiếp hay ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Vì vậy việc UBND xã từ chối cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết là phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp này bạn có thể viết đơn xin UBND xã xác nhận về tình trạng hôn nhân của mẹ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.