Điểm trung bình 4,9 được học tiếp lên năm học sau không?

Ngày hỏi:14/08/2020

Tôi đang học đại học, tại TP Đà lạt năm vừa rồi điểm trung bình chung của tôi được 4,9. Như vậy, trường hợp của mình năm sau có được học lên tiếp không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 6 Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT quy định sinh viên được học tiếp lên năm học sau nếu có đủ các điều kiện dưới đây:

- Có điểm trung bình chung học tập của năm học từ 5,00 trở lên;

- Có khối lượng các học phần bị điểm dưới 5 tính từ đầu khóa học không quá 25 đơn vị học trình;

Tại các học kỳ kế sau sinh viên phải chủ động đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5 nếu là học phần bắt buộc; đăng ký học lại hoặc có thể đăng ký chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn.

Như vậy, với số điểm 4,9 thì tại các học kỳ kế sau sinh viên phải chủ động đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5 nếu là học phần bắt buộc; đăng ký học lại hoặc có thể đăng ký chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin