Muốn khấu trừ thuế GTGT đầu vào buộc phải có hóa đơn?

Ngày hỏi:13/08/2020

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào có bắt buộc phải có hóa đơn không? Pháp luật quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

- Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các Điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Như vậy, không bắt buộc phải có hóa đơn giá trị gia tăng, có thể cần chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.