Thời điểm nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/08/2020

Xin cho hỏi, theo những quy định mới thì thời điểm nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/10/2020), Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Trước ngày 31 tháng 8 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm học;

- Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm công tác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.