Nhà ở có thể đóng bảo hiểm không?

Ngày hỏi:07/08/2020

Tôi được biết là khi mua các loại tài sản như xe, hay các loại tài sản khác có đóng bảo hiểm cho những đối tượng đó. Tuy nhiên điều này có thể áp dụng đóng cho nhà ở không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở 2014 quy định về bảo hiểm nhà ở như sau:

Nhà nước khuyến khích các chủ sở hữu mua bảo hiểm nhà ở. Đối với nhà ở thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy thì chủ sở hữu nhà ở này phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo quy định trên có thể thấy, đối với nhà ở cũng có bảo hiểm và tùy theo loại nhà ở mà bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ  theo quy định.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin