Miễn tiền sử dụng đất, khi thu hồi có được bồi thường?

Ngày hỏi:06/08/2020

Chúng tôi là tổ chức được nhà nước giao đất để trực tiếp sản xuất kinh doanh, tuy nhiên gần đây vì mục đich kinh tế xã hội mà nhà nước thu hồi đất của chúng tôi, và không có quyết định bồi thường, như vậy là đúng hay sai?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

- Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

- Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất.

Như vậy, có thể thấy khi tổ chức được nhà nước giao thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn, tức là phía bạn không nộp khoản tiền sử dụng này thì khi thu hồi sẽ không được bồi thường, là đúng theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin